Sunday, November 10, 2013

From Kika Shibata sensei's workshop

(1) Hua Jung; (2), (3) Sandy

No comments: